Izdavači

Hrvatsko sociološko društvo

Naklada Jesenski i Turk

Glavna i odgovorna urednica

Danijela Lucić

Izvršni urednik

Josip Pandžić

Članovi uredništva

Josip Bilić, Norman Cigar, Lea David, Mila Dragojević, Branka Galić, Miroslav Hadžić, Siniša Malešević, Jon Matlack, Nikola Petrović, Igor Primoratz

Međunarodni izdavački savjet

Anton Bebler, Janusz Bugajski, Christina Doctare, Matthew Friedman, Marjan Malešič, Anton Žabkar

UDK

Tomislav Murati

Lektura i korektura

Monika Milić, Branka Janković Kursar

Web administracija i održavanje elektronskih baza podataka

Zoran Žitnik

ISSN

1331-5595

UDK

355

Prava korištenja

Sadržaji objavljeni u časopisu Polemos smiju se besplatno koristiti u obrazovne i druge nekomercijalne svrhe uz citiranje na odgovarajući način.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.