Izdavači

Hrvatsko sociološko društvo

Naklada Jesenski i Turk

Glavni i odgovorni urednik

Mirko Bilandžić

Izvršna urednica

Danijela Lucić

Organizacijski urednik

Velimir Milaković

Članovi uredništva

Branka Galić, Nenad Fanuko, Kruno Kardov, Petra Rodik

Međunarodni urednici

Igor Primorac (Melbourne, Australia), Miroslav Hadžić (Beograd, Srbija), Norman Cigar (Vienna, Virginia, USA)

Tajništvo

Marija Matić

Izdavački savjet

Vjekoslav Afrić, Damir Barbarić, Josip Barić, Tomislav Bunjevac, Ognjen Čaldarović, Benjamin Čulig, Zvonimir Freivogel, Rade Kalanj, Vjeran Katunarić, Vladimir Kolesarić, Mirjana Krizmanić, Zvonimir Lerotić, Davorka Matić, Robert Mikac, Tomislav Murati, Darko Polšek, Vesna Pusić, Ivan Rogić, Aleksandar Štulhofer, Anton Tus, Herman Vukušić

Međunarodni izdavački savjet

Anton Bebler (Ljubljana, Slovenia), Janusz Bugajski (Washington DC, USA), Christina Doctare (Stockholm, Sweden), Matthew Friedman (White River Junction, Vermont, USA), Marjan Malešič (Ljubljana, Slovenia), Anton Žabkar (Ljubljana, Slovenia)

UDK

Tomislav Murati

Web administracija i održavanje elektronskih baza podataka

Zoran Žitnik

ISSN

1331-5595

UDK

355

Prava korištenja

Sadržaji objavljeni u časopisu Polemos smiju se besplatno koristiti u obrazovne i druge nekomercijalne svrhe uz citiranje na odgovarajući način.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.