Izdavači

Hrvatsko sociološko društvo

Naklada Jesenski i Turk

Glavna i odgovorna urednica

Danijela Lucić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska)

Izvršni urednik

Josip Pandžić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska)

Članovi uredništva

Josip Bilić (Institut za društvena istraživanja, Zagreb, Hrvatska),
Norman Cigar (Potomac Institute for Policy Studies, Virgina, SAD),
Lea David (University College Dublin, Dublin, Irska),
Mila Dragojević (The University of South, Sewanee, SAD),
Branka Galić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska),
Miroslav Hadžić (Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beograd, Srbija),
Siniša Malešević (University College Dublin, Dublin, Irska),
Jon Matlack (University of Regensburg, Regensburg, Njemačka),
Nikola Petrović (Institut za društvena istraživanja, Zagreb, Hrvatska)

Međunarodni izdavački savjet

Anton Bebler (Fakulteta za družbene vede, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija),
Janusz Bugajski (The Jamestown Foundation in Washington, DC, SAD),
Matthew Friedman (Dartmouth College, Hanover, SAD),
Marjan Malešič (Fakulteta za družbene vede, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija),
Anton Žabkar (Fakulteta za družbene vede, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija)

UDK

Tomislav Murati

Lektura i korektura

Monika Milić, Branka Janković Kursar

Web administracija i održavanje elektronskih baza podataka

Zoran Žitnik

ISSN

1331-5595

UDK

355

Časopis podupiru

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

Prava korištenja

Sadržaji objavljeni u časopisu Polemos smiju se besplatno koristiti u obrazovne i druge nekomercijalne svrhe uz citiranje na odgovarajući način.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Tvrdnje i mišljenja u objavljenim radovima izražavaju isključivo stavove autora i ne predstavljaju nužno stavove i mišljenja uredništva ili izdavača.
Tekstovi objavljeni u Polemosu referiraju se u: Sociological abstracts i Worldwide political science abstracts (Cambridge scientific abstracts), SocINDEX EBSCO (Ipswich, USA), ProQuest Political Science i ProQuest Sociology (Ann Arbor, USA).