Polemos izdaju zajedno Hrvatsko sociološko društvo i Izdavačka kuća Jesenski i Turk, oboje iz Zagreba, Hrvatska. Radi se o interdisciplinarnom i multidisciplinarnom akademskom časopisu koji pokriva različite aspekte sigurnosnih studija, ratnih istraživanja i vojske u njihovim sociološkim, psihološkim, antropološkim, filozofskim, ekonomskim, demografskim, medicinskim, političkim znanostima i vojno-povijesnim perspektivama. Traži članke o svim vojno-relevantnim fenomenima i pitanjima, vojnoj organizaciji i institucijama, civilno-vojnim odnosima, strategijskim problemima, kontroli naoružanja, mirovnim operacijama, rješavanju konflikata, međunarodnim odnosima, međunarodnim i regionalnim obrambenim mehanizmima i vojnom povijesti. Časopis ima međunarodni ugled i poziva međunarodna istraživanja i akademsku zajednicu da učestvuje dostavljanjem članaka, komentara i izvješća sa konferencija.

Polemos je neovisni, ne-vladin i akademski časopis, jedan od prvih takve vrste u post-komunističkim društvima u Srednjoj i Istočnoj Europi. Pod komunističkom vlasti oružane snage su bile jedne od glavnih ideoloških i represivnih institucija režima. Vojna i sigurnosna istraživanja bila su ograničena na vojsku i visoke partijske strukture kao njihov monopol. U drugu ruku, civilni sociološki znanstvenici, u većini protivnici režima, odnosili su se prema tim temama kao nevažnim za njihovu pažnju. Cilj urednika Polemosa je da stvore forum za javnu diskusiju i slobodan dijalog između vojnih i civilnih stručnjaka na polju i tako pomognu eliminirati različita nasljeđa totalitarizma i pojačaju razvoj demokracije. Urednici teže uspostavi medija za međunarodnu razmjenu ideja iz domene rata, strategije, vojske, sigurnosti i drugim povezanim istraživanjima, i da pomognu i promoviraju uključivanje tih istraživanja u okvire društvenih znanosti i njihovih logika i metodologija.

Polemos je otvoren za sve znanstvenike, vladine dužnosnike, vojno osoblje i druge autore bez obzira na njihovu pripadnost i nacionalnost. Autori se pozivaju da predaju rukopise na Hrvatskom, Engleskom, Francuskom, Njemačkom i Ruskom jeziku. Članci se objavljuju u originalnom jeziku ili u hrvatskom prijevodu. Predani članci mogu biti prije objavljeni ali samo u publikacijama na jezicima drugim a ne Hrvatskom. Autori trebaju navesti ako su članci i prije objavljeni ili ako je rukopis istovremeno predan i drugim časopisima. Copyright već objavljenih članaka mora imati autor ili ponovno objavljivanje treba biti dozvoljeno od strane nositelja copyrighta. Rukopisi trebaju biti pisani sa dvostrukim proredom. Fusnote trebaju biti numerirani neprekidno. Izjave o činjenicama ili mišljenja su isključivo autorova i nisu neophodno podržana od strane Uredništva ili objavljivača.

Polemos se izdaje dva puta godišnje. Ovisno o dotoku članaka može imati nekoliko izdanja u godini.

Tvrdnje i mišljenja u objavljenim radovima izražavaju isključivo stavove autora i ne predstavljaju nužno stavove i mišljenja uredništva ili izdavača.

Elektronsko izdanje časopisa

Elektronska izdanja svih brojeva časopisa Polemos nalaze se na Hrčku, Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske.

Izdavači

Naputak suradnicima

Polemos objavljuje izvorne znanstvene, stručne, pregledne i ostale teorijske, istraživačke i metodologijske radove iz sociologije, vojnih znanosti, politologije, filozofije, psihologije, o svim pitanjima djelovanja rata na društvo i ljude, odnosa vojske i društva, sigurnosnih i obrambenih studija te hrvatske vojne i ratne povijesti, kao i prikaze hrvatskih i stranih knjiga i časopisa na bliske ili srodne teme…

Adresa uredništva

Polemos, Filozofski fakultet 
I. Lučića 3
10000 Zagreb
Croatia

tel. +385 (1) 612 00 00
fax +385 (1) 615 68 79